Otázka:

Ako sa píšu slová sorbcia a sorbovať? Píšem ich správne?

Heslá:

sorpcia, sorpčný, absorpcia, desorpcia, transkripcia

Odpoveď:

Podstatné meno sorpcia a sloveso sorbovať sa píšu v uvedených podobách. Keďže prídavné meno sorpčný je utvorené z podstatného mena sorpcia, tiež sa píše so spoluhláskou p v základe slova. Pravopisný rozdiel podstatného mena sorpcia (absorpcia, desorpcia) a slovesa sorbovať (absorbovať, desorbovať) súvisí s tým, že nie sú utvorené od rovnakého odvodzovacieho základu (absorptio – absorbere). Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať, detekcia – detegovať. 


Otázka z 09. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sorpcia