Otázka:

Je možné zapísať slovo tridsiatnici aj kombináciou čísla a slova, napr. 30-tnici?

Heslá:

kombinácia čísla a slova, 50-nik

Odpoveď:

Podstatné meno tridsiatnik (v nominatíve plurálu tridsiatnici) sa v tejto podobe uvádza v slovenských slovníkoch (porov. slovnik.juls.savba.sk). Zvyčajne sa nezapisuje kombinovane ako číslo a časť slova. V Slovenskom národnom korpuse sa však nachádzajú stovky dokladov na takýto zápis pomenovania dvadsiatnikovdeväťdesiatnikov. Z jazykového hľadiska by bolo možné akceptovať tie z nich, pri ktorých sa časť zapísaná číslicou zhoduje s písanou podobou číslovky, teda napr. päťdesiatnik = päťdesiat + nik. Dodávame, že uvedený spôsob zápisu sa používa v neoficiálnom styku.


Otázka z 04. 07. 2022 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kombinácia čísla a slova