Otázka:

Čo je správnejšie, záveska alebo visačka na spätné zrkadlo vo vozidle (na reklamné účely)?

Heslá:

záveska, visačka, ceduľka

Odpoveď:

Slovo záveska je utvorené zo slovesa zavesiť rovnakým slovotvorným postupom ako napr. slovo výveska zo slovesa vyvesiť. V textoch Slovenského národného korpusu sa nachádzajú doklady ako gélová záveska, vonná záveska. Slovo visačka s významom „štítok s údajmi zavesený na výrobku“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003) sa vyskytuje v rôznych spojeniach, napr. visačka s označením ceny, visačka na saku, firemná visačka, visačka s nápisom nerušiť. Na označenie závesného reklamného textu na papieri alebo inom materiáli možno použiť slová záveska, visačka, prípadne reklamná ceduľkazáveska/visačka/reklamná ceduľka na spätné zrkadlo vo vozidle.


Otázka z 04. 07. 2022 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záveska