Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať názvy smerníc a opatrení?

Heslá:

názvy smerníc

Odpoveď:

Názvy smerníc a opatrení odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, podobne ako názvy zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa za vlastné mená pokladajú iba pomenovania najzávažnejších správ s celospoločenským významom, ktoré bývajú publikované v tlači alebo sú uverejnené ako samostatné publikácie a nadobúdajú ráz závažného dokumentu. 


Otázka z 10. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy smerníc