Otázka:

Ako sa spisovne hovorí - za prvé alebo po prvé a za A, za B, za C, alebo po A, po B, atď.?

Heslá:

po prvé, po druhé, po tretie, po a, po b, po c

Odpoveď:

Pri výpočte bodov vyjadrených radovými číslovkami (po prvé, po druhé, po tretie) alebo hláskami (po a, po b, po c) je správne použitie predložky po a nie predložky za.


Otázka z 01. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu po prvé