Otázka:

Akú podobu má zdrobnenina zo slova slza?

Heslá:

slzička, mamička, hlavička, dózička, zdrobneniny

Odpoveď:

Zdrobnenina utvorená zo slova slza má podobu slzička. Zdrobnené slová sa netvoria z tvaru nominatívu množného čísla, ale tak, že sa k slovnému základu pridávajú príslušné slovotvorné prípony. Slovo slzička vzniklo pridaním prípony -ička k základu slz-, podobne ako slová mamička (z mama), hlavička (z hlava), dózička (z dóza). 


Otázka z 19. 12. 2007 bola zodpovedaná dňa 20. 12. 2007

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slzička