Otázka:

Ako sa nazýva časť zariadenia imunochemického analyzátora zabezpečujúce pipetovanie vzoriek, pipetovač alebo pipetor?

Heslá:

pipetovač, pipetor, dávkovač

Odpoveď:

Názov zariadenia na pipetovanie vzoriek je odvodený od slovesa pipetovať. V súčasnosti sa pomenovania zložitých, zväčša samostatne pracujúcich strojov často odvodzujú príponou -or (resp. -ér), rovnako však možno použiť aj príponu -č. Na internetových stránkach sa používajú na pomenovanie prístroja na dávkovanie vzoriek obidve podoby: pipetor aj pipetovač. Okrem týchto výrazov možno použiť aj slovenský výraz dávkovač.

 

 


Otázka z 23. 05. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pipetovač