Otázka:

Ako správne napísať výraz - Rozvoj priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb alebo Rozvoj priemyselnej výroby, výskumu a vývoja, a služieb?

Heslá:

zlučovacia spojka a, spojka a, opakovanie spojky a

Odpoveď:

V zlučovacom vzťahu sa pred spojkou a čiarka nepíše ani v prípade, ak sa spojka opakuje. Správne znenie výrazu je Rozvoj priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb. Ak máte obavy z nesprávneho pochopenia textu, môžete vymeniť poradie oblastí rozvoja, napr. Rozvoj výskumu a vývoja, priemyselnej výroby a služieb.

 

 


Otázka z 23. 05. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zlučovacia spojka a