Otázka:

Ako sa rozdeľuje slovo fialôčka a piano?

Heslá:

rozdelenie slov

Odpoveď:

Slovo fialôčka sa skladá zo 4 slabík – fi-a-lôč-ka, pričom 3 slabiky sú krátke (fi, a, ka) a jedna slabika je dlhá: lôč. Slovo piano sa skladá z troch krátkych slabík: pi-a-no.


Otázka z 07. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu rozdelenie slov