Otázka:

Ako treba napísať názov básne s časťou slova v zátvorke, (bez)Charakterná/(Bez)Charakterná/(Bez)charakterná?

Heslá:

časť slova v zátvorke, zátvorka

Odpoveď:

Z hľadiska pravopisných pravidiel je najvhodnejšia podoba názvu (Bez)charakterná, pretože v slovenčine sa nepoužíva veľké písmeno vnútri slova. V prípade textu básní je však prípustné odchýliť sa od jazykovej normy, pokiaľ ide o zámer autora. Podobne aj v iných typoch textov (napr. v titulkoch či reklamných textoch) môže mať takéto použitie zátvoriek svoju funkciu, treba preto rešpektovať úmysel tvorcu.

 


Otázka z 09. 05. 2022 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu časť slova v zátvorke