Otázka:

Píše sa slovné spojenie Covid pass s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

covidový, covid

Odpoveď:

Anglický výraz covid pass, COVID pass sa v bežnej komunikácii používa na pomenovanie digitálneho preukazu. Pri vytvorení názvu zvolili autori formu skratkového slova COVID (z pomenovania ochorenia COVID-19). Označenie Covid pass s veľkým začiatočným písmenom C nie je opodstatnené, lebo nejde o vlastné meno. Ide o všeobecné pomenovanie typu občiansky preukaz a pre slovenčinu je prirodzené použitie prídavného mena v prvej časti pomenovania – covidový (kovidový) preukaz.

 


Otázka z 09. 05. 2022 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu covidový