Otázka:

Ako skloňujeme v genitíve názov mesta Irpiň? Bude (z) Irpiňa alebo (z) Irpiňu?

Heslá:

Irpiň

Odpoveď:

Názov ukrajinského mesta Irpiň nebol v slovenčine doteraz veľmi frekventovaný, odporúčame ho skloňovať rovnako ako v ukrajinčine, t. j. ako podstatné meno mužského rodu vzoru stroj, v genitíve singuláru s príponou -az Irpiňa. Takéto skloňovanie má v slovenčine oporu aj v iných geografických názvoch zakončených na mäkkú spoluhlásku, napr. Muráňz Muráňa, Toruňz Toruňa, Kriváňz Kriváňa, Šariš – zo Šariša, Ovručz Ovruča.

 


Otázka z 23. 03. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Irpiň