Otázka:

Čo znamená skratka nár. ? A čo skratka p.?

Heslá:

nár., p.

Odpoveď:

Skratka nár. v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ) a v Slovníku slovenského jazyka(SSJ) označuje „nárečové slovo“, skratka p. v SSJ znamená „pozri“, teda sa ňou odkazuje na iné heslo. Zoznamy všetkých skratiek použitých v slovníkoch si možno v elektronickej podobe vyhľadať kliknutím na „úvod k tlačenej verzii“ (v KSSJ na str. 36 – 39 a v SSJ na str. XIII – XVI).


Otázka z 03. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nár.