Heslo: zvery

Otázka:

Aké i sa píše v slovných spojeniach spojení čudné zveri/-y a po stopách zveri/y? Viem, že zver v ženskom rode znamená zvieratá a v mužskom rode väčšie zviera (podľa KSSJ), ale odkiaľ mám vedieť, o aké zviera ide?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým i/y sa píšu spojenia "chlapci, vy ste zvery/i" a "chlapci, vy ste ako zvery/i"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku