Heslo: zrieť

Otázka:

Aká je správna podoba podstatného mena vo význame dozrievanie? Je spojenie zrenie syra spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar trpného príčastia má sloveso zrieť?

celá otázka a odpoveď