Heslo: zreštaurovať

Otázka:

Je slovo zdokladovať spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Stretávam sa výrazmi typu doprezentovať vynález, odprezentovať svoj názor, vydefinovať nové poznatky ap., kde je slovo cudzieho pôvodu „vylepšované“ slovenskými predponami. Je správne používať takéto novotvary?

celá otázka a odpoveď