Heslo: zomrelý

Otázka:

V písomnom vyhotovení rozhodnutia je správne používať pojem zomrelý alebo zomretý, alebo nebohý?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo je vhodnejšie používať v odborných textoch: nebohý, mŕtvy alebo zomrelý?

celá otázka a odpoveď