Heslo: znalečné

Otázka:

V zákone o súdnych znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa uvádzajú termíny "znalečné" a "tlmočné", ktorými sa označuje odmena pre znalcov a tlmočníkov. Sú tieto termíny utvorené správne?

celá otázka a odpoveď