Heslo: zmluva

Otázka:

Používajú sa v texte zmluvy veľké písmená, napr. Dielo, Poskytovateľ, Zmluva, Súhlas, aj keď spomínané pojmy nie sú na začiatku vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Právnici často trvajú na písaní slov ako nájomca, prenajímateľ, zmluva, predmet nájmu či zmluvné strany v rozličných zmluvách s veľkým začiatočným písmenom, aby bol text prehľadnejší. Je to správne?

celá otázka a odpoveď