Heslo: zmeškaný

Otázka:

V súvislosti s informovaním cestujúcich sa v hláseniach používa spojenie zmeškaný vlak vchádza... Je v tomto ozname správne slovo zmeškaný alebo sa má použiť slovo meškajúci?

celá otázka a odpoveď