Heslo: zložené radové číslovky

Otázka:

V Morfológii slovenského jazyka som našla radovú číslovku päťstodvadsiatyôsmy písanú ako jedno slovo. Znamená to, že číslovku dvadsiatydeviaty mám písať ako jedno slovo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám napísať tieto radové číslovky: sto pätnásty alebo stopätnásty, tisíc dvanásty alebo tisícdvanásty?

celá otázka a odpoveď