Heslo: zložené číslovky

Otázka:

Číslovka stodvadsaťtri sa píše spolu ako jedno slovo. Píše sa tak aj číslovka stodvadsiatytretí raz?

celá otázka a odpoveď