Heslo: zisťovacia otázka

Otázka:

Ktorá forma zisťovacej otázky je správna: a) Viete, koľko je hodín? b) Neviete, koľko je hodín?

celá otázka a odpoveď