Heslo: zhodný prívlastok

Otázka:

Ako sa píše názov hradu so zhodným prívlastkom, keď oficiálny názov je jednoslovný, napr. hrad Jelšava – Jelšavský hrad?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré poradie slov je vhodnejšie: veta prvá alebo prvá veta, olej stolový alebo stolový olej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: na Vajanskom nábreží alebo na Vajanského nábreží?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne? Nová technológia poskytuje maximálnu flexibilitu oproti sieťam budovaných/budovaným na klasických technológiách.

celá otázka a odpoveď