Heslo: zhoda

Otázka:

Ako je správne: väčšina kurzov je vhodná... alebo väčšina kurzov je vhodných...?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne? Nová technológia poskytuje maximálnu flexibilitu oproti sieťam budovaných/budovaným na klasických technológiách.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá veta je správna: a) Pozývam Vás na oslavu môjho jubilea, ktorá sa bude konať... alebo b) Pozývam Vás na oslavu môjho jubilea, ktoré sa bude konať...

celá otázka a odpoveď