Heslo: zavírusený

Otázka:

Vypadáva pri skloňovaní slova vírus koncové -us? Aj v prípade tvorenia odvodených slov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie zavírený počítač?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie zavírený počítač alebo zavírusovaný počítač?

celá otázka a odpoveď