Heslo: zastaviteľný

Otázka:

Ktoré slovné spojenia sú správne: zastaviteľné/zastavateľné územie, koeficient zastavateľnosti/zastaviteľnosti?

celá otázka a odpoveď