Heslo: zadlžiť

Otázka:

Hovorí sa správne dlhovať alebo dlžiť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše odvodenina od slova dlh: zadlženie alebo zadĺženie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak je sloveso dlhovať spisovné, sú spisovné aj od neho odvodené tvary ako zadlhovať a oddlhovať?

celá otázka a odpoveď