Heslo: za dozoru

Otázka:

Čo si myslíte o slovnom spojení za dozoru rodičov? Nemalo by to byť pod dozorom rodičov?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku