Heslo: za účelom

Otázka:

Píšem správne slovom sumu tridsať eur desať eurocentov? Je spisovná veta: Kontaktujem vás za účelom uspokojiť pohľadávku a poukázať ju na účet?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa dá nahradiť zrejme nesprávny výraz "za účelom" (napr. za účelom výstavby)? Používam "kvôli", ale nie vždy je to vhodné. J

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú výrazy vada a za účelom spisovné?

celá otázka a odpoveď