Heslo: zúčastniť sa

Otázka:

Výraz "zúčastniť sa" sa používa s predložkou alebo bez nej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžeme použiť slovné spojenie účasť v pojednávaní?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pri slovese "zúčastniť sa" väzba s genitívom vyslovene nesprávna, keď v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa pri hesle zúčastniť sa uvádza aj väzba "zúčastniť sa povstania"? Možno všetky príklady uvedené pri heslových slovách v kodifikačných slovníkoch považovať za správne?

celá otázka a odpoveď