Heslo: závitovka

Otázka:

Ako by sa dalo spisovne nahradiť slovo šnek, šnekový, vo význame šnekový dopravník alebo čerpadlo?

celá otázka a odpoveď