Heslo: záver

Otázka:

Sú spisovné výrazy záver zbrane a záverový mechanizmus alebo to má byť uzáver zbrane a uzáverový mechanizmus?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je na záver alebo v závere?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa slovo uzáver používať vo význame ,,robiť z nejakých tvrdení uzáver/uzávery"?

celá otázka a odpoveď