Heslo: zároveň

Otázka:

Môžu sa v jednej vete súčasne používať slová "zároveň" a "aj"? Napr. vo vete "Zároveň sa v správe uvádzajú aj informácie..." Nie je jeden z výrazov nadbytočný?

celá otázka a odpoveď