Heslo: zápis bibliografických citácií

Otázka:

Aká je správna norma alebo pravidlo pri používaní interpunkčných znamienok, a to dvojbodky, pomlčky, resp. spojovníka pri zápise bibliografických citácií alebo pri vyznačení rozpätia strán?

celá otázka a odpoveď