Heslo: zákon

Otázka:

Píše sa čiarka medzi pododsekmi, odsekmi či paragrafmi v presnom uvádzaní častí zákona?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké synonymá existujú k slovu zásada?

celá otázka a odpoveď