Heslo: workshop

Otázka:

Prečo sa slovo workshop hodnotí v Krátkom slovníku slovenského jazyka ako nespisovný slangový výraz, ale v Slovníku cudzích slov sa klasifikuje ako spisovný odborný výraz? Ktorá informácia platí?

celá otázka a odpoveď