Heslo: vysvedčenie

Otázka:

Názvy záujmových krúžkov na vysvedčení sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správny tvar citoslovc v genitíve množného čísla od slova citoslovce?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má slovo vajce v inštrumentáli množného čísla – vajcami alebo vajciami?

celá otázka a odpoveď