Heslo: vymenúvací dekrét

Otázka:

Pri vymenúvaní členov rôznych komisií je správne používať výraz "vymenúvací dekrét" alebo "menovací dekrét"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: Prevzala som si menovanie za členku komisie alebo prevzala som menovací dekrét za členku komisie?

celá otázka a odpoveď