Heslo: vyhotovenie

Otázka:

Je správny výraz "dokumentácia skutočného vyhotovenia" alebo "dokumentácia skutočného realizovania"? Ide o to, že v prvom kroku sa vytvorí dokumentácia na realizáciu a po realizácii vznikne dokumentácia skutočného realizovania, pre ktorú máme zaužívaný výraz "dokumentácia skutočného vyhotovenia". Je správny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa slovo prevedenie používať v súvislosti s výrobkom a jeho vzhľadom, napr. lesklé prevedenie? Je to spisovný výraz?

celá otázka a odpoveď