Heslo: vy

Otázka:

Akým písmenom písať zámeno Vy v príhovore, keď oslovujeme viac osôb, ktorým vykáme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa zámeno Vám v písomnom styku s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď oslovujeme skupinu ľudí?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa zámená Vám, Vás a podobne v služobnom styku, ak oslovujeme firmu, malým alebo veľkým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď vykám jednej osobe, napíšem v korešpondencii Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno s veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V písomnom styku sa na znak úcty píšu zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom. Je správne uviesť tieto zámená s veľkým písmenom aj vtedy, keď sa úryvok z listu uverejní v nejakej publikácii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne písať veľké písmeno v zámenách Váš, Vaša, Vaše v texte na bilborde? Píše sa v liste zámeno Ste s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa tvary zámen Vy, Váš (atď.) v priamom písomnom styku na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom iba vtedy, ak ide o formálny písomný styk, alebo aj pri neformálnom? Ak píšem krátky email bez oslovenia alebo správu na Facebooku, mám písať tieto zámená s veľkým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám zámená vy alebo váš písať v úvodníku s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy píšeme zámená ty, tvoj, vy, váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píšu zámená Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď