Heslo: vy

Otázka:

Akým písmenom písať zámeno Vy v príhovore, keď oslovujeme viac osôb, ktorým vykáme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa zámeno Vám v písomnom styku s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď oslovujeme skupinu ľudí?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa zámená Vám, Vás a podobne v služobnom styku, ak oslovujeme firmu, malým alebo veľkým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to s písaním veľkého začiatočného písmena v zámene vy, keď oslovujem skupinu osôb? Je mi jasné, že keď vykám jednej osobe, napíšem Vy. Keď píšem list firme či spoločnosti, nie konkrétnej osobe, mám písať toto zámeno veľkým začiatočným písmenom? Ide mi však hlavne o neadresné oslovovanie čitateľov či spotrebiteľov, nie o korešpondenciu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V písomnom styku sa na znak úcty píšu zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom. Je správne uviesť tieto zámená s veľkým písmenom aj vtedy, keď sa úryvok z listu uverejní v nejakej publikácii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne písať veľké písmeno v zámenách Váš, Vaša, Vaše v texte na bilborde? Píše sa v liste zámeno Ste s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa tvary zámen Vy, Váš (atď.) v priamom písomnom styku na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom iba vtedy, ak ide o formálny písomný styk, alebo aj pri neformálnom? Ak píšem krátky email, bez oslovenia alebo správu na Facebooku, píšem tieto zámená s veľkým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám zámená vy alebo váš písať v úvodníku s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy píšeme zámená ty, tvoj, vy, váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píšu zámená Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď