Heslo: vlk

Otázka:

Správne je nakŕmení psi alebo nakŕmené psy? Ako sa skloňujú zvieracie podstatné mená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spoluhláska r/ŕ, l/ĺ slabikotvorná aj v jednoslabičných slovách ako krk, vlk, srsť, alebo je slabikotvorná len v slovách, ktoré majú dve slabiky a viac (napr. vlna, vŕba)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V rozhlase použil moderátor tvar človekovi. Podľa mňa je správne človeku, veď sa hovorí Človek človeku vlkom.

celá otázka a odpoveď