Heslo: vlastné mená

Otázka:

Ako by sme mali v školskej praxi správne hodnotiť viacslovné vlastné mená zo slovnodruhového hľadiska? Napr. vo vete ,,Vystúpili sme na vrch Malý Vtáčnik" by sme mali od žiakov pri slovnodruhovom rozbore vety požadovať, aby vlastné meno určili ako Malý = prídavné meno, Vtáčnik = podstatné meno alebo ho majú určiť ako Malý Vtáčnik = podstatné meno, keďže vlastné mená zaraďujeme k podstatným menám ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký rozdiel je medzi vlastným menom a vlastným podstatným menom? Ak sa vlastnými menami zaoberá onomastika, ktorá vedná disciplína sa zaoberá všeobecnými podstatnými menami?

celá otázka a odpoveď