Heslo: viacčlenné priraďovacie spojky

Otázka:

V Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádza: "Čiarkami sa pripájajú hlavné vety aj vtedy, keď ich uvádzajú dvojité, resp. trojité atď. priraďovacie spojky aj - aj, i - i, ani - ani, alebo - alebo, buď - alebo a pod., napr. Aj dom má od železnice, aj uhlie mu dáva železnica." Platí toto pravidlo aj pri zlučovacej spojke "a" vo vete "Našiel konzervu a bežal a bežal a bežal" ?

celá otázka a odpoveď