Heslo: venovať sa

Otázka:

Je správne použitie slovesa prevádzkovať vo vete Daciuk prevádzkuje zodpovednú defenzívnu hru ako dobre fungujúci podnik?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

celá otázka a odpoveď