Heslo: vedomosti

Otázka:

Ako preložiť do slovenčiny český výraz dovednost?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo vedenie sa neuvádza v slovenských jazykových príručkách, možno ho nájsť len v Česko-slovenskom slovníku. Je toto slovo akceptovateľné alebo možno daný pojem vyjadriť nejakým iným spisovným ekvivalentom?

celá otázka a odpoveď