Heslo: vedomosti

Otázka:

Ako preložiť do slovenčiny český výraz dovednost?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo vedenie som našiel v Česko-slovenskom slovníku, ale nie v slovenských jazykových príručkách. Je toto slovo akceptovateľné alebo možno daný pojem vyjadriť nejakým iným spisovným ekvivalentom?

celá otázka a odpoveď