Heslo: vedieť

Otázka:

Chcem sa spýtať na správne používanie slovesa vedieť.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak podstatné meno ŽELANIE je odvodené od slovesa ŽELAŤ alebo POZNANIE od slovesa POZNAŤ, aký tvar má podstatné meno od slovesa VEDIEŤ? Podotýkam, že bohemizmus vedenie, otrocky prevzatý z českého vědění, má v slovenčine celkovo tri iné významy.

celá otázka a odpoveď