Heslo: vedieť

Otázka:

Chcem sa spýtať na správne používanie slovesa vedieť.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak podstatné meno ŽELANIE je odvodené od slovesa ŽELAŤ alebo POZNANIE od slovesa POZNAŤ, aký tvar má podstatné meno od slovesa VEDIEŤ. Podotýkam, že bohemizmus "vedenie", otrocky prevzatý z českého "vědění" , má v slovenčine celkovo tri iné významy ...

celá otázka a odpoveď