Heslo: vedenie

Otázka:

Ak podstatné meno ŽELANIE je odvodené od slovesa ŽELAŤ alebo POZNANIE od slovesa POZNAŤ, aký tvar má podstatné meno od slovesa VEDIEŤ. Podotýkam, že bohemizmus "vedenie", otrocky prevzatý z českého "vědění" , má v slovenčine celkovo tri iné významy ...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo vedenie som našiel v Česko-slovenskom slovníku, ale nie v slovenských jazykových príručkách. Je toto slovo akceptovateľné alebo možno daný pojem vyjadriť nejakým iným spisovným ekvivalentom?

celá otázka a odpoveď