Heslo: vedenie

Otázka:

Ak podstatné meno ŽELANIE je odvodené od slovesa ŽELAŤ alebo POZNANIE od slovesa POZNAŤ, aký tvar má podstatné meno od slovesa VEDIEŤ? Podotýkam, že bohemizmus vedenie, otrocky prevzatý z českého vědění, má v slovenčine celkovo tri iné významy.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo vedenie sa neuvádza v slovenských jazykových príručkách, možno ho nájsť len v Česko-slovenskom slovníku. Je toto slovo akceptovateľné alebo možno daný pojem vyjadriť nejakým iným spisovným ekvivalentom?

celá otázka a odpoveď