Heslo: vedecko-technický

Otázka:

Ako sa píšu zložené prídavné mená výchovno-vzdelávací, vedeckovýskumný, fyzickogeografický, humánnogeografický a environmentálnogeografický?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností je oficiálny názov organizácie. V názve Centrum vedecko-technických informácií je však v slove vedecko-technický spojovník. Sú oba názvy správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často používame výrazy výchovno-vzdelávací, vedecko-výskumný, fyzicko-geografický, humánno-geografický, enviro-geografický. Píšeme ich správne?

celá otázka a odpoveď