Heslo: veľkonocovať

Otázka:

Možno v spisovnej slovenčine používať sloveso vianocovať vo význame „prežívať Vianoce“?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Možno v spisovnej slovenčine používať sloveso vianocovať vo význame „prežívať Vianoce“?

celá otázka a odpoveď